Pozorování domácích mazlíčků

20211116 144757Proč had neustále kmitá jazýčkem? Jak se do něj vejde zvíře větší, než je hadova hlava? A proč králíci jedí své bobky? Nejen to, ale mnoho dalších informací o stavbě těla, chování a chovu domácích mazlíčků jsme se dozvěděli na přírodovědném praktiku přímo od samotných chovatelek a chovatelů z dětských řad naší školy.

Praktikum zaměřené na chov, a především pozorování různých doma chovaných zvířat z řad hlodavců, zajícovců, plazů, kočkovitých a psovitých šelem nás obohatilo o informace, které jsme již někde slyšeli, ale „vidět a slyšet“ je rozdíl.

Pozitivní vliv zvířátek na člověka a jeho emoční stabilitu se projevil i ve třídě. Děti byly velmi ukázněné ohleduplné a s přistupovaly ke zvířátkům s respektem.