1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. Výuka od 5. 10.

Výuka od 5. 10.

Dle usnesení vlády ČR a nařízení KHS Středočeského kraje od 5. 10. do 18. 10. 2020

  • nejsou na 2. stupni součástí vzdělávání sportovní činnosti (výuka tělesné a sportovní výchovy bude probíhat podle rozvrhu formou vycházek a pobytu venku),
  • součástí vzdělávání na 1. i 2. stupni není zpěv (hudební výchova bude vyučována bez zpěvu),
  • na kroužky ve škole se pohlíží jako na hromadnou akci, proto jsou zrušeny.

http://www.khsstc.cz/dokumenty/narizeni-khs-stredoceskeho-kraje-c--7-2020-5861_5861_161_1.html

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4Y1T