1. Úvodní stránka
 2. Aktuality
 3. Provoz školy od 3. 5. 2021

Provoz školy od 3. 5. 2021

ORGANIZACE ROTAČNÍ VÝUKY OD 3. 5. 2021

TÝDEN B (3. – 7. 5.)

1. stupeň

I. B, I. D, II. A, II. C, III. A, IV. A, V. C, V. D

2. stupeň

VI. A, VI. B, VI. C, VI. D, VIII. A, VIII. B, VIII. C, VIII. D

 

TÝDEN A (10. – 14. 5.)

1. stupeň

I. A, I. C, II. B, III. B, III. C, IV. B, IV. C, V. A, V. B

2. stupeň

VII. A, VII. B, VII. C, VII. D, IX. A, IX. B, IX. C

 •   aktuální rozvrh bude zveřejněn vždy v neděli
 •   podmínkou prezenční výuky je povinné antigenní testování
 •   pokud se žák nachází v ochranné lhůtě 90 dnů po prvním pozitivním PCR testu, dodá v pondělí potvrzení této skutečnosti a nebude testován
 •   žáci, kteří do školy k prezenční rotační výuce nenastoupí, si zajistí od vyučujících podklady k samostudiu; zákonní zástupci tyto žáky omluví v systému EduPage
 •   1. stupeň – testování jedenkrát týdně; pondělí, popř. první den prezenční docházky
 •   2. stupeň – testování dvakrát týdně; pondělí, popř. první den prezenční docházky, a čtvrtek
 •   žáci 2. stupně budou testováni v tělocvičně školy vyučujícími 1. vyučovací hodiny od 7.15
 •   vstup do tělocvičny bez přezouvání
 •   žádáme o příchod žáků v testovací dny nejpozději v 7.30, popř. ihned po příjezdu autobusu
 •   potvrzení o negativním výsledku antigenního testu pro účely amatérského sportu apod. škola žákům nevydává; řeší se čestným prohlášením testovaného (zákonného zástupce)
 •   povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, respirátory povinné pro žáky nejsou
 •   je umožněna výuka tělesné výchovy bez roušek ve venkovních prostorách; homogenita skupin zůstává
 •   zpěv je stále zakázán
 •   nezapomeňte objednat obědy