1. Úvodní stránka
 2. Aktuality
 3. Provoz školy od 17. 5. 2021

Provoz školy od 17. 5. 2021

1. Do školy se vrací všichni žáci bez rotace.

2. Obnovují se konzultační hodiny učitelů.

3. Výuka

 • jazykové skupiny dle současného rozdělení
 • obnovení výuky PVP
 • výuka TV venku bez roušek
 • rozvrh bude publikován v neděli 16. 5.

4. Provoz školní družiny

 • v budovách Školiček a Jelena 6.15 - 15.30
 • platba za 2. pololetí 3. ročník 240 Kč, úhrada proběhne převodem, podrobnosti budou upřesněny

5. Testování

 • 1. i 2. stupeň jedenkrát týdně
 • testovacím dnem zůstává pondělí (popř. první den přítomnosti žáka ve škole)
 • místem testování jsou kmenové třídy, 9. A se testuje v tělocvičně
 • školní budovy pro nedružinové žáky se otevírají v 7.15 (v netestovací dny v 7.30)

6. Stravování

 • přihlášení obědů
 • běžný provoz

7. Provoz šaten, odkládání věcí u tříd (na hlavní budově) beze změn.