Obsah ŠVP

1000
1001 1010
Úvodní stránka Obsah Identifikační údaje
   
2000 Charakteristika školy
   
3000 Charakteristika školního vzdělávacího programu
   
4000 Učební plán
   
4010 Učební plány I. stupeň
4020 Učební plány II. stupeň
   
5000 Učební osnovy
   
5110 Český jazyk a literatura
   
5111 Charakteristika vyučovacího předmětu pro I. stupeň
5112 Učební osnovy I. stupeň
5115 Charakteristika vyučovacího předmětu pro II. stupeň
5116 Učební osnovy II. stupeň
   
5120 Anglický jazyk
   
5121 Charakteristika vyučovacího předmětu pro I. stupeň
5122 Učební osnovy I. stupeň
5125 Charakteristika vyučovacího předmětu pro II. stupeň
5126 Učební osnovy II. stupeň
   
5210 Matematika
   
5211 Charakteristika vyučovacího předmětu pro I. stupeň
5212 Učební osnovy I. stupeň
5215 Charakteristika vyučovacího předmětu pro II. stupeň
5216 Učební osnovy II. stupeň
   
5300 Informační a komunikační technologie
   
5301 Charakteristika vyučovacího předmětu pro I. stupeň
5302 Učební osnovy I. stupeň
5305 Charakteristika vyučovacího předmětu pro II. stupeň
5306 Učební osnovy II. stupeň
   
   
5410 Prvouka
   
5411 Charakteristika vyučovacího předmětu I. stupeň
5412 Učební osnovy I. stupeň
   
5420 Přírodověda
   
5421 Charakteristika vyučovacího předmětu I. stupeň
5422 Učební osnovy I. stupeň
   
5430 Vlastivěda
   
5431 Charakteristika vyučovacího předmětu I. stupeň
5432 Učební osnovy I. stupeň
   
5510 Dějepis
   
5515 Charakteristika vyučovacího předmětu II. stupeň
5516 Učební osnovy II. stupeň
   
5520 Výchova kobčanství
   
5525 Charakteristika vyučovacího předmětu II. stupeň
5526 Učební osnovy II. stupeň
   
5610 Fyzika
   
5615 Charakteristika vyučovacího předmětu II. stupeň
5616 Učební osnovy II. stupeň
   
5620 Chemie
   
5625 Charakteristika vyučovacího předmětu II. stupeň
5626 Učební osnovy II. stupeň
   
5630 Přírodopis
   
5635 Charakteristika vyučovacího předmětu II. stupeň
5636 Učební osnovy II. stupeň
   
5640 Zeměpis
   
5645 Charakteristika vyučovacího předmětu II. stupeň
5646 Učební osnovy II. stupeň
   
5710 Hudební výchova
   
5711 Charakteristika vyučovacího předmětu pro I. stupeň
5712 Učební osnovy I. stupeň
5715 Charakteristika vyučovacího předmětu pro II. stupeň
5716 Učební osnovy II. stupeň
   
5720 Výtvarná výchova
   
5721 Charakteristika vyučovacího předmětu pro I. stupeň
5722 Učební osnovy I. stupeň
5725 Charakteristika vyučovacího předmětu pro II. stupeň
5726 Učební osnovy II. stupeň
   
5810 Tělesná výchova
   
5811 Charakteristika vyučovacího předmětu pro I. stupeň
5812 Učební osnovy I. stupeň
5815 Charakteristika vyučovacího předmětu pro II. stupeň
5816 Učební osnovy II. stupeň
   
5900 Pracovní činnosti, Svět práce
   
5901 Charakteristika vyučovacího předmětu pro I. stupeň
5902 Učební osnovy I. stupeň
5905 Charakteristika vyučovacího předmětu pro II. stupeň
5906 Učební osnovy Svět práce II. stupeň
5915
5916
Charakteristika - vedení domácnosti II. stupeň Učební osnovy – vedení domácnosti II. stupeň
   
5920 Výchova ke zdraví
   
5925 Charakteristika vyučovacího předmětu II. stupeň
5926 Učební osnovy II. stupeň
   
6000 Povinně volitelné předměty
   
6100
6105
6106
Praktika humanitního zaměření Praktika humanitního zaměření – charakteristika II Praktika humanitního zaměření – osnovy II
6110
6115
6116
Matematické praktikum Matematické praktikum – charakteristika II Matematické praktikum – osnovy II
6120
6125
6126
Praktikum výtvarné techniky Praktikum výtvarné techniky – charakteristika II Praktikum výtvarné techniky – osnovy II
6130
6135
6136
Přírodovědné praktikum Přírodovědné praktikum – charakteristika II Přírodovědné praktikum – osnovy II
6140
6145
6146
Technické kreslení Technické kreslení – charakteristika II Technické kreslení – osnovy II
6150
6155
6156
Sportovní výchova Sportovní výchova – charakteristika II Sportovní výchova – osnovy II
6160
6165
6166
Mediální praktikum Mediální praktikum – charakteristika II Mediální praktikum – osnovy II
6170
6171
6172
Vedení domácnosti Vedení domácnosti - charakteristika Vedení domácnosti - osnovy
6180
6185
6186
Technické praktikum Technické praktikum – charakteristika II Technické praktikum – osnovy II
6190
6195
6196
Dramatická výchova Dramatická výchova – charakteristika II Dramatická výchova – osnovy II
6200
6205
6206
Konverzace vanglickém jazyce Konverzace vanglickém jazyce – charakteristika II Konverzace vanglickém jazyce – osnovy II
6230
6235
6236
Německý jazyk Německý jazyk - charakteristika II Německý jazyk - osnovy II
6310
6315
6316
Ruský jazyk Ruský jazyk – charakteristika II Ruský jazyk – osnovy II
   
7000 Průřezová témata – projekty
   
7100 Akademie
7110 Sběrová akce
7120 EKO
7130
7140
Vánoce Velikonoce
   
8000 Družina
   
8100 Charakteristika družiny
   
9000 Hodnocení žáků a autoevaluace školy
9010 Materiální podmínky
9020 Pedagogičtí pracovníci školy
9030 Klima školy
9040 Metody a formy práce
9050 Individualizace
9060 Hodnocení, autoevaluace školy
9999 Slovo závěrem