1. Úvodní stránka
  2. Testování před přijímacími zkouškami
  3. Informace k testování před přijímacími zkouškami

Informace k testování před přijímacími zkouškami

- Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

- Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. 

- Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

https://koronavirus.edu.cz/files/ochrana-zdravi-pz-pro-zs-final.pdf

pdfOrganizace testování žáků 5. a 9. ročníku na ZŠ Stará Boleslav (PDF)