Projektový den

projektový den-1Na naší základní škole 21. listopadu 2019 žáci 2. stupně a vyučující uspořádali projektový den. Tuto akci vyučující připravovali několik týdnů, aby všechny aktivity proběhly ve správný čas a na správném místě. Žáci jednotlivých ročníků se rozdělili na několik skupin, každá z nich plnila jiné úkoly.

6. ročníky se věnovaly přírodopisu. Žáci připravovali z listů rostlin preparáty k mikroskopování a svou práci si hned mohli pod mikroskopem prohlédnout. Jiní se věnovali vytváření ekologicky nezávadných střech na dřevěných domech (zelené střechy).

7. ročník se věnoval „cestě kolem světa“. Žáci si nejdříve zjistili nejdůležitější informace o daném světadílu. Poté do nakreslené mapy naznačili zjištěná fakta o geografii, průmyslu, významných osobnostech a památkách. Mezitím se na chodbě začínala tvořit z roztlučených dlaždic nástěnná mozaika. Nejdříve si děti předkreslili tužkou na stěnu obrys mapy světa. Pomocí cementu nanášeli kousky dlaždic na mapu. Ostatní žáci se seznámili s písněmi jednotlivých národů a i netradičními hudebními nástroji. Některé nástroje si žáci vyrobili. Další tvořili keramické masky jednotlivých světadílů. 

 projektový_den-28. ročník se zabýval chemií a fyzikou v praktickém životě. Někteří žáci navštívili čističku odpadních vod. Ke svému zkoumání si donesli vzorky vod. Jiní se zabývali chromatografií a filtrací. Oddělovali železné piliny od písku, soli a vody, zjišťovali pomocí pokusů barvy v roztocích. V rámci fyziky si další skupina ověřovala fyzikální zákony v praxi. Na čas vybíhali schody, šplhali na tyči a házeli medicimbaly přes překážku. Měřili si a počítali práci a výkon při těchto činnostech.

9. ročník se při svých aktivitách blíže seznamoval s životem ve Velké Británii. Při pití čaje si přiblížili žáci královskou rodinu (její rodokmen, jednotlivé členy). S nadšením si zatancovali country tance, vařili a pekli tradiční britská jídla. Chlapci si oblékli skotské kilty, házeli kládou do dálky a přetahovali se o lano. Zahráli si irskou míčovou hru gaelský fotbal. Tato hra je celkem fyzicky náročná. Používají se zde prvky basketbalu, ragby a amerického fotbalu.

Projektový den se nám opravdu vydařil. Jistě si tuto akci v budoucnu zopakujeme.