1. Úvodní stránka
  2. Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Pro rodiče z Ukrajiny/ для батьків з України

Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte k základnímu vzdělávání si osobně vyzvednete dne 16. 6. 2022 od 14.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy.

Добрий день шановні батьки, Підтвердження про зарахування або не зарахування вашої дитини до школи ви можете 16.06.2022, між 14:00 та 15:00 годиною особисто отримати в приміщенні дирекції школи .

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 pro děti z Ukrajiny

proběhne ve dnech 1. 6. – 3. 6. 2022 vždy od 14.00 do 15.00 v kanceláři hlavní budovy školy (Jungmannova 164, Stará Boleslav). Zákonní zástupci podávají žádost o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR.

Tento zápis je určen výhradně pro děti, kterým:

  • byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany)
  • bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou (prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

Potřebné dokumenty:

  • doklad totožnosti dítěte (je možné použít vízum nebo jiný dokument)
  • doklad totožnosti zákonného zástupce (je možné použít vízum nebo jiný dokument)

Зарахування до 1-го клaсу на 2022/2023 навчальний рік для дітей з України

відбудеться на 1. 6. – 3. 6. 2022 завжди з 14.00 до 15.00 в офісі головного корпусу школи (Юнгманова 164, Стара Болеслав). Законодавчі представники подають заяву до вступу  переважно в школі за місцем проживання в ЧР.

Цей запис призначений виключно для дітей, яким:

  • надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні (доказується візовим етикетом або записом про надання тимчасового захисту)
  • видана віза для перебування більше 90 днів для того, щоб термін перебування на території Чеської Республіки, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом (доводиться наданим візовим етикетом або печаткою в паспорті).

Необхідні документи:

  • документ, що посвідчує особу дитини (можливо скористатися візою або іншим документом)
  • документ, що посвідчує особу законного представника (можливо скористатися візою або іншим документом).

docŽádost_o_přijetí_dítěte__-_UKR.doc

docxŽádost_o_odklad_povinné_školní_docházky_-_UKR.docx

Komentáře_k_zákonu_Lex_Ukrajina_pro_oblast_regionálního_školství.pdf

docxPříručka_pro_rodiče.docx

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

pdfSeznam_žáků_přijatých_do_1._ročníku_pro_školní_rok_2022-2023.pdf

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 již proběhl, losování se neuskuteční. Seznam přijatých žáků pod jejich registračními čísly bude zveřejněn ve vývěsce školy a na webových stránkách školy 22. 4. 2022.

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 naleznete zde:

pdfInformace k zápisu do 1. ročníku (PDF)

Odkazy na elektronickou přihlášku a rezervační systém zde budou k dispozici od 28. 3. do 1. 4. 2022.

Upozorňujeme rodiče, kteří budou pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky, aby si včas zajistili potřebná doporučení.

pdfŽádost_o_odklad_povinné_školní_docházky_2022-2023.pdf