Omluvenky žáků

Původní formulář pro omlouvání nepřítomnosti žáků je nahrazen omlouváním v Edupage. Můžete tak učinit ve svém rodičovském kontu v Edupage prostřednictvím elektronické omluvenky (případně žádostí o uvolnění žáka v Edupage ředitelce školy při uvolňování žáka z výuky na dva a více dnů). Podrobné informace naleznete ve školním řádu.

Webová stránka pro přihlášení do Edupage: https://zsstaraboleslav.edupage.org/