Zpracování osobních údajů v naší škole

ZŠ Stará Boleslav usiluje o dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Tyto zásady vycházejí z politiky přijaté ředitelkou školy a popsané ve vnitřním předpisu „Zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení GDPR". Zásady poskytují informace o základních principech, podle kterých naše škola zpracovává osobní údaje dětí, zákonných zástupců, dodavatelů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob, a přístupu naší školy ke zpracování a ochraně osobních údajů.

Na těchto stránkách byste se měli dozvědět ta nejzákladnější a nejdůležitější fakta o shodě zpracování osobních údajů se zmíněnou směrnicí General Data Protection Regulation. Ostatní dokumenty o dané problematice jsou podle citlivosti dokumentu k nahlédnutí u vedení školy.

Seznam Oznámení o zpracování osobních údajů

 1. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy školní matriky a katalogového listu žáka
 2. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů
 3. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem řízení k přijímání do základní školy k povinné školní docházce
 4. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem zajištění průběhu základního vzdělávání
 5. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole
 6. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem dokumentace aktivit a propagace školy
 7. pdfOznámení o zpracování osobních údajů ze záznamu kamerových systémů
 8. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem přípravy, uzavření, realizace, vypořádání, zveřejnění, evidence a kontrola smluvních vztahů a objednávek
 9. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem výběru zaměstnanců na jednotlivé pracovní pozic
 10. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem činnosti školního psychologa ZŠ

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Základní škola Stará Boleslav, Jungmannova 164, okres Praha-východ, příspěvková organizace, se sídlem Jungmannova 164, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO 75033330, jako správce osobních údajů v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR") zveřejňuje kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého správce ustanovil od 25. května 2018.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČO: 00240079

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lenka Grygarová – pověřená osoba jednáním za pověřence
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 326 653 803

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zejména:
a) poskytuje informace a poradenství správcům a zpracovatelům, i jejich zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů, a to o jejich povinnostech podle GDPR a dalších souvisejících předpisů,
b) monitoruje soulad s nařízením GDPR a dalšími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů,
c) poskytuje poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
d) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů a působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování,
f) subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů v záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle GDPR.

Na pověřence se tedy můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, týkajících se přímo Vašich osobních údajů nebo údajů Vašich dětí, používaných v rámci některé agendy školy, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na správce osobních údajů. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí a předá správci spolu s doporučením, jak je řešit. Případně Vám přímo poskytne základní informace a konzultaci. Odpovědný za vyřízení Vašich podání je však výhradně samotný správce.

Pověřenec je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázán mlčenlivostí (viz. § 45 zák. o zpracování osobních údajů; v legislativním procesu) a dále dle čl. 38 odst. 5 GDPR, tajemstvím nebo důvěrností v souladu s právem Unie.

 

Cookies

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

 • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
 • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Doba uložení cookies v počítači uživatele je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek. Při návštěvě našich internetových stránek máte možnost volitelná cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Kliknutím na "Přijmout všechny cookies" přijímáte všechny cookies, kliknutím na "Odmítnout vše" znemožníte uložení volitelných cookies na Váš web. Technické cookies odmítnout nelze, je na nich závislá funkčnost webu. Před vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se ukládají pouze technické cookies. Volitelné cookies používáme k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli a služeb za účelem reklamy.

Tento web využívá následující cookies a tomu podobné technologie.

Technické cookies

NázevSlužbaÚčel
 cookiepermission souhlas s cookies ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)
 jpanesliders_panel-sliders slideshow držení pozice aktuálního slide
 PHPSESSID používání webu udržení kontextu uživatele na webu
xDetectDevice detekce zařízení na základě zjištění zařízení přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech zařízeních
xDetectBrowser detekce prohlížeče na základě zjištění prohlížeče přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech prohlížečích
recaptcha Google recaptcha sběr údajů anlalýzy rizik pro určení reálného návštěvníka stránek nebo robota
mapy a poloha zjištění polohy uživatele dle volby uživatele

Volitelné cookies

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů z důvodu následujících potřeb: zpětná vazba od návštěvníků formou analytických statistik používání webu, ukládání nebo přístup k informacím na vašem zařízení, měření obsahu, reklama a vývoj produktů. Pokud návštěvník souhlas neudělí, tyto cookies se nebudou ukládat.