1. Úvodní stránka
  2. Škola
  3. Informace o škole

Informace o škole

Škola se nachází v Jungmannově ulici č. p. 164, má však ještě další odloučená pracoviště:

  • Okružní 1102 (I. stupeň + družina)
  • Komenského 280  (I. stupeň + družina)

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje naši školu 850 žáků. Kromě místních dětí k nám dojíždějí žáci i z okolních obcí (např. Borek, Dřísy, Hlavenec, Káraný, Konětopy, Křenek, Kostelní Hlavno, Lhota, Nový Vestec, Otradovice, Podbrahy, Předměřice nad Jizerou, Skorkov, Sojovice, Sudovo Hlavno, ...).

Žáci se vzdělávají dle školního vzdělávacího programu (ŠVP) Školou k životu. Ve 3. ročníku začínáme s výukou angličtiny. V posledních letech máme v tomto ročníku zařazený také předmět dramatická výchova. Od 7. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk - německý nebo ruský. Své vědomosti si mohou doplňovat i v řadě povinně volitelných předmětů – např. humanitní praktikum, přírodovědné praktikum, technické kreslení, sportovní výchova, výtvarné techniky, mediální praktikum, matematické praktikum, fyzikální praktikum atd. V odpoledních hodinách probíhá pod vedením učitelů mnoho zájmových kroužků.

Spolupracujeme s nadací Dobrý anděl:

Dobry-andel-logo

 

Historie školy

Že blaho dítek má základu svého ve školách, toho si dobře vědomi byli občané Staroboleslavští; - pročež, an místnost staré školy nepostačovala pro veliký počet školních dítek, vystavěli sobě velkolepou budovu školní, která bude věčným pomníkem obětovných obyvatelův zdejších. Nepatrná obec zdejší za dnů našich nešetřila nákladu a velikých obětí, zdělala sobě role školní, z kterého zdárné úrody očekávati lze; neb ze školy vykvěte ctnosti kvítí, ze školy zejde blaho národu, ze školy jen vycházejí věrní synové a dcéry , věrni Bohu, oddaní vlasti a poslušní svému králi. Posvěcení této budovy školní zůstane v stálé památce obyvatelův zdejších; den sv. Kosmi a Damiana bude vždy jak pro dítky tak pro starce památným.

Těmito slovy začíná nejen kronika naší školy, ale i celá její historie. Tento úryvek byl zapsán dne 24. října 1863. V budově školy se začalo s výukou 1. října roku 1863. 1. říjen byl až do roku 1875 obvyklým termínem zahájení školního (což je též v kronice zaznamenáno). V prvním školním roce navštěvovalo školu 295 dětí, které se vzdělávaly pod vedením 6 kantorů.
A jak to vypadalo na počátku 20. století?

Ve školním roce 1901/ 1902 navštěvovalo obecnou školu již 461 dětí (272 chlapců a 189 dívek). Kromě toho zde byla i dívčí měšťanská škola, kterou navštěvovalo 160 žákyň.

Ředitelem školy byl Bohuslav Martinovský. Učitelský sbor byl složen z 15 vyučujících. Vyučovalo se následujícím předmětům: náboženství, češtině, počtům, německému a francouzskému jazyku, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, fyzice, psaní, kreslení, měřičství, zpěvu, tělocviku a ženským ručním pracem.