1. Úvodní stránka
  2. Škola
  3. Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Proto se v případě potřeby neváhejte obracet na Školskou radu, prostřednictvím jejího předsedy, se svými podněty nebo dotazy.

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY - 19. 10. 2023

pdfVýsledky voleb do Školské rady 2023.pdf

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - 19. 10. 2023

pdfOznámení_o_volbách_-_zák._zástupci_2023.pdf

pdfOznámení_o_volbách_-_pedag._prac._2023.pdf

KANDIDÁTNÍ LISTINY PRO VOLBY 19. 10. 2023

pdfKandidátní listina - zákonní zástupci 2023.pdf

pdfKandidátní listina - pedag. pracovníci 2023.pdf

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

pdfZápis_ŠR_z_16.11.2023.pdf

pdfZápis_ŠR_z_18.10.2023.pdf

pdfZápis_ŠR_z_30.8.2023.pdf

pdfZápis_ŠR_z_12.10.2022.pdf

pdfZápis_ŠR_z_30.8.2022.pdf

pdfZápis_ŠR_z_27.8.2021.pdf

pdfZápis_ŠR_z_6.4.2021.pdf

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

pdfJednací_řád_ŠR.pdf