1. Úvodní stránka
  2. Žákovská rada

Žákovská rada

Při škole funguje Žákovská rada složená ze zástupců žáků 5. - 9. ročníku. Žákovská rada je partnerem vedení školy, pedagogického sboru a zřizovatele školy při projednávání záležitostí, které se týkají žáků školy. Podílí se na organizaci akcí školy i města pořádané pro žáky i veřejnost. Cílem Žákovské rady je vytvářet pocit sounáležitosti ke škole, zlepšovat komunikaci mezi žáky a učiteli, vést žáky k zodpovědnosti a pozitivně ovlivňovat dění ve škole i ve městě.

Zástupci tříd v žákovské radě ve školním roce 2023/2024:

pdfŽákovská rada - šk. rok 2023-2024.pdf