1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. 160. výročí založení školy ve Staré Boleslavi

160. výročí založení školy ve Staré Boleslavi

02Na konci října naše škola oslavila významné jubileum. Ve svých sto šedesáti letech je stále ve skvělé kondici. A to, že je to dáma v nejlepších letech, dokázala v den oslav. Umí to totiž ještě jaksepatří roztočit.

Už ráno se celá škola hodila do gala. Den otevřených dveří mohl začít. Někteří návštěvníci přišli zavzpomínat na svá školní léta, jiní se přišli podívat, jak se jejich dítko pilně vzdělává. Mohli si prohlédnout slavnostně vyzdobenou školu, moderně zařízené odborné učebny i nejnovější pomůcky pro výuku informatiky. A co se dělo ve třídách? Někde se role obrátily a žáci učili učitele, jinde pekli narozeninový dort, zpívali a tančili, vyprávěli si o tom, jak to chodilo ve škole dříve, prohlíželi vysvědčení svých babiček a dědečků, zkoušeli krasopis inkoustovými pery či vyráběli narozeninová přání své škole. Nezapomenutelným zážitkem byl společný tanec tříd na školním nádvoří.

Vrcholem celého dne se stalo odpolední setkání současných i bývalých učitelek a učitelů ve školní jídelně. Na úvod si naši žáci připravili pestrý program. Zazněly skladby, jež vznikly v roce 1863, stejně jako naše škola. Módní přehlídka ukázala, jakými proměnami prošly školní budovy v posledních letech. A věřte, že rostou do krásy! Pak už se jen povídalo a vzpomínalo…