1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. Workshop ve 3.C - "Tvoříme společný obraz"

Workshop ve 3.C - "Tvoříme společný obraz"

Celý den jsme pracovali - tvořili s naším fyzickým tělem, emocemi, pocity, zvukem, barvami, energiemi, sebevyjádřením, vodou v našem těle a přenosem informací, které přijímáme z venkovního světa.

Téma, které by měl umět uchopit každý z nás - díváme se vnitřním zrakem do sebe, vnímáme své tělo, pocity, potřeby, vyladění, zvuky, vibrace, své kamarády, prostor... Propojujeme se v energiích...

Jsme tu společně, ale zároveň každý sám za sebe... Jsem JEDINEČNÝ/Á a moje role v tomto životě JE DŮLEŽITÁ a NEOPAKOVATELNÁ...

Mám rád/ráda sám/sama sebe, své tělo, vnímám s laskavostí sebe a své pocity. Dokážu (alespoň se o to snažím) je vyjádřit pohybem, tancem, slovem, zvukem, pohledem, svojí přítomností.... Dovolím si to a mám na to právo.

Toužím o sobě vědět víc. Poznat, co se uvnitř mě děje, a být kamarádem sám se sebou. Následně pak i s ostatními v mém okolí. Když budu dobře znát sám/sama sebe, dokážu lépe pochopit druhé...

Pomáhá mi sebevyjádřit se a cítit, vnímat sebe i své niterné potřeby. Projevením se (jakoukoliv formou) i s ohledem na prostředí, kde se momentálně nacházím, se mohu spontánně uvolnit ve svém těle a tím najít klid - ukotvenost - vyváženost - uvnitř sebe.

Je pro mne v tu chvíli velmi důležitý pocit bezpečí a důvěry tam, kde si dovolím vyjádřit sám/sama sebe, své pocity a vnitřní potřeby. Stojím o podporu a ochranu od mých blízkých a mého okolí.

Oceňuji, když naleznu nezištnou pomoc, důvěru a podporu ve škole i mé rodině. Naše vzájemná úcta mi pomáhá překonat obavy a nepříjemné pocity z neznáma.

Mým přirozeným stavem uvnitř i navenek je harmonie, vnitřní síla, radost, touha po poznání a tvořivost...

Vytvořili jsme společný obraz a nahlédli do sebe - svého nitra.

Doprovázely nás překrásné meditační skladby hudebníka MAOK, vzájemná úcta a laskavost...

Tvůrci a průvodci projektu:
akad. malíř Vojtěch Horálek a Petra Varsányiová

a1 copy copy copya2 copy copy copya3 copy copy copya4 copy copy copya5 copy copy copya6 copy