1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. Projekt Naše dvojměstí

Projekt Naše dvojměstí

Jedno z témat, kterým se v prvouce ve 3. ročníku zabýváme, je můj domov a místo, kde žijeme. A právě toto téma dalo vzniknout projektu Naše dvojměstí.

Na začátku byla myšlenka, myšlenka nejen si s dětmi o něčem povídat a předávat jim informace, ale aktivně je zapojit a podpořit spolupráci jak mezi žáky ve třídě, tak mezi žáky napříč ročníky.

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav nabízí mnoho zajímavých míst, památek a krás. Žáci 3. D utvořili skupiny a každá skupina si zvolila právě jedno významné místo ve městě. Během několika týdnů si každá skupina vyhledávala informace na webových stránkách a v turistických průvodcích. Tímto byl ale celý projekt na začátku.

Po vyhledání dostatečného množství informací bylo nutné vše sepsat, vytvořit výklad pro prohlídkovou trasu a naučit se vše zpaměti. Čas plynul, přišlo jaro a prohlídkový okruh po městě začal dostávat finální podobu. Žáci vytvořili pozvánky a oslovili své mladší spolužáky z 1. ročníků.

Nutno podotknout, že žáci se mohli stát opravdovými průvodci a učiteli také díky spolupráci s místní malířkou Klárou Víškovou, jejíž materiály jsme využili. Do projektu se zapojilo i Informační a kulturní centrum ve Staré Boleslavi, kdy nám vždy milé paní průvodkyně odemkly kostely, které jsme navštívili.

První prohlídka proběhla na konci dubna, jednalo se o odpolední prohlídku pro rodiče. Každá skupina průvodců zvládla skvěle představit významné místo ve městě, takže rodiče mohli navštívit kostel Nanebevzetí Panny Marie s Palladiem země české, baziliku sv. Václava, kapli bl. Podivena, staroboleslavskou bránu, most spojující Starou Boleslav a Brandýs nad Labem, brandýský zámek, náměstí T. G. Masaryka v Brandýse nad Labem a Mariánské náměstí ve Staré Boleslavi. Po této generální zkoušce byly zahájeny prohlídky pro 1. ročníky.

Žáci 1. ročníků byli skvělými posluchači, po celý prohlídkový okruh byli zvídaví a komunikativní, od svých starších spolužáků se dozvěděli opravdu mnoho informací. Prohlídka byla zpestřena otázkami, takže každý si nakonec zasloužil odměnu.

Cílem projektu nebylo jen předání mnoha zajímavých informací a návštěva významných míst našeho dvojměstí, ale především spolupráce mezi třídami. A toto vše se podařilo!

111112114116 copy copy copy

117118119120