1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. Projektové dny 21. a 25. 11. 2019

Projektové dny 21. a 25. 11. 2019

DSC 0743Na naší základní škole byl 21. listopadu 2019 uspořádán projektový den, do kterého se zapojil celý druhý stupeň. Všichni pedagogové se na tuto akci pečlivě připravovali. Žáci jednotlivých ročníků se rozdělili na několik skupin. Každá z nich plnila jiné úkoly. Následující týden v pondělí 25. listopadu se projektový den konal i na 1. stupni. Zde si již každá třída zvolila vlastní téma bez ohledu na ročník. 

Někteří se šli vzdělávat do okolní přírody, někteří naopak přírodou provoněli budovu školy svými vlastnoručeně vyrobenými dekoracemi z lesa a jiní se například chopili knížek ve jejich "čtecí dílně".

6. ročníky se věnovaly přírodopisu. Žáci pečlivě připravovali z listů rostlin preparáty k mikroskopování. Jiní se věnovali vytváření ekologicky nezávadných střech na dřevěných domech (zelené střechy).

 

7. ročník se věnoval „cestě kolem světa“. Žáci si nejdříve zjistili nejdůležitější informace o daném světadílu. Poté do nakreslené mapy naznačili zjištěná fakta o geografii, průmyslu, významných osobnostech a památkách. Mezitím se na chodbě začínala tvořit z roztlučených dlaždic nástěnná mozaika. Nejdříve si děti předkreslili tužkou na stěnu obrys mapy světa. Pomocí cementu nanášeli kousky dlaždic na mapu. Ostatní žáci se seznámili s písněmi jednotlivých národů a i netradičními hudebními nástroji. Některé nástroje si žáci vyrobili. Další tvořili keramické masky jednotlivých světadílů.

 

8. ročník se zabýval chemií a fyzikou v praktickém životě. Někteří žáci navštívili čističku odpadních vod. Ke svému zkoumání si donesli vzorky vod. Jiní se zabývali chromatografií a filtrací. Oddělovali železné piliny od písku, soli a vody, zjišťovali pomocí pokusů barvy v roztocích. V rámci fyziky si další skupina ověřovala fyzikální zákony v praxi. Na čas vybíhali schody, šplhali na tyči a házeli medicimbaly přes překážku. Měřili si a počítali práci a výkon při těchto činnostech.

 

9. ročník se při svých aktivitách blíže seznamoval s životem ve Velké Británii. Při pití čaje si přiblížili žáci královskou rodinu (její rodokmen, jednotlivé členy). S nadšením si zatancovali country tance, vařili a pekli tradiční britská jídla. Chlapci si oblékli skotské kilty, házeli kládou do dálky a přetahovali o lano. Zahráli si irskou míčovou hru gaelský fotbal. Tato hra je celkem fyzicky náročná. Používají se zde prvky basketbalu, ragby a amerického fotbalu.

 

Projektový den se nám opravdu vydařil. Jistě si tuto akci v budoucnu zopakujeme.

 Projektový den na Youtube

Prezentace projektového dne