Aktuálně ze školy

Junior - T - Profi

20200622 120011Na počátku měsíce června jsme se dozvěděli, že Krajská hospodářská komora Střední Čechy pořádá pro základní školy soutěž nazvanou Junior-T- Profi. Za tímto záhadným názvem byla ukryta práce s dosti známou stavebnicí Merkur.

Naše škola obdržela dvě obrovské a tři malé krabice se spoustou různých dílků, koleček, hřídelek, motůrků, šroubků a matiček a k tomu úkol - za necelé tři týdny postavit libovolný model, který nebude podle běžného návodu, bude však funkční, schopný vykonávat nějakou činnost a pokud možno i pohyblivý s pohonem elektromotoru. Úkolu se ujali žáci ze spojené třídy 4. A, C a D.

Číst více...

Polabská strašidla

IMG 20200602_105725_1Na podzim se naši malíři a malířky zapojili do soutěže Polabská strašidla. Jejich obrázky bludiček,  vodníků, ohnivých mužíků, hejkalů, čarodějů a dalších hrůzostrašných strašidel posoudila odborná komise tvořená zástupci škol, města a městské knihovny. Nejlepší díla byla vybrána k otištění v publikaci Polabská strašidla (ke stažení http://mapbrandysko.cz/polabska-strasidla/).

A jak naši žáci dopadli? Samozřejmě výborně. Porota vybrala do publikace dokonce deset obrázků našich autorů, a to je nejvíce ze všech škol. Všem zúčastněným moc děkujeme.

 

Číst více...

Obnovení přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

Vážení rodiče, milí žáci,

díky příznivému vývoji epidemiologické situace se 8. 6. 2020 mohou vrátit do škol žáci                 2. stupně. Bohužel není v našich silách zajistit souběžně on-line výuku a osobní přítomnost žáků ve škole. Rozhodli jsme se proto on-line výuku 12. 6. ukončit. Od 15. 6. se pak budeme těšit na návrat žáků 6. – 9. ročníku do školních lavic.

V následujících dnech obdržíte prostřednictvím třídních učitelů přihlášku k nepovinné školní docházce a aktualizovaný manuál MŠMT pojednávající o ochraně zdraví a provozu základních škol do konce školního roku 2019/2020.  Přesné informace o organizaci výuky se budou odvíjet od skutečného zájmu o nepovinnou docházku do školy. Již nyní však víme, že se nebude jednat o docházku každodenní a nebude možno dodržet obvyklý počet vyučovacích hodin.

Manuál, prosím, pečlivě prostudujte. Zvýšenou pozornost věnujte pasážím Osoby s rizikovými faktory a Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny, z nichž vyplývá povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (čestné prohlášení  i seznámení jsou součástí jednoho tiskopisu). Pokud zákonný zástupce žáka tento tiskopis nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Podepsaný dokument předá žák vyučujícímu při prvním vstupu do školy.

Žádáme zákonné zástupce, aby zájem o nepovinnou školní docházku vyjádřili nejpozději          5. 6. 2020.Přestože je návrat do školy spojen se spoustou podmínek a organizačních nástrah, doufáme, že se nám do školních lavic navrátí co nejvyšší počet žáků.

Dotazy ohledně organizace konce školního roku zodpoví třídní učitelé na on-line schůzkách, které proběhnou pro 2. stupeň v týdnu 8. – 12. 6. 2020. Přesný termín bude stanoven třídním učitelem. On-line schůzky 1. stupně proběhnou v týdnu 1. – 5. 6. 2020. Přesný termín opět stanoví třídní učitel.

Vysvědčení vydáváme 26. 6., 29. – 30. 6. 2020 bude vyhlášeno ředitelské volno.

29. 5. 2020                                                                         Iva Moualhi, ředitelka školy

Provoz školní výdejny

Kancelář školní výdejny bude otevřena ve dnech 21. a 22. 5. 2020 od 8:00 do 11:00. Objednávání přes portál www.strava.cz bude možné od středy 20. 5. Prosíme rodiče žáků, kteří zahájí 25. 5. školní docházku, aby objednali dětem obědy.