Zpracování osobních údajů v naší škole

ZŠ Stará Boleslav usiluje o dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Tyto zásady vycházejí z politiky přijaté ředitelkou školy a popsané ve vnitřním předpisu „Zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení GDPR". Zásady poskytují informace o základních principech, podle kterých naše škola zpracovává osobní údaje dětí, zákonných zástupců, dodavatelů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob, a přístupu naší školy ke zpracování a ochraně osobních údajů.

Na těchto stránkách byste se měli dozvědět ta nejzákladnější a nejdůležitější fakta o shodě zpracování osobních údajů se zmíněnou směrnicí General Data Protection Regulation. Ostatní dokumenty o dané problematice jsou podle citlivosti dokumentu k nahlédnutí u vedení školy.

Seznam Oznámení o zpracování osobních údajů

  1. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy školní matriky a katalogového listu žáka
  2. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů
  3. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem řízení k přijímání do základní školy k povinné školní docházce
  4. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem zajištění průběhu základního vzdělávání
  5. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole
  6. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem dokumentace aktivit a propagace školy
  7. pdfOznámení o zpracování osobních údajů ze záznamu kamerových systémů
  8. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem přípravy, uzavření, realizace, vypořádání, zveřejnění, evidence a kontrola smluvních vztahů a objednávek
  9. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem výběru zaměstnanců na jednotlivé pracovní pozic
  10. pdfOznámení o zpracování osobních údajů za účelem činnosti školního psychologa ZŠ

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Základní škola Stará Boleslav, Jungmannova 164, okres Praha-východ, příspěvková organizace, se sídlem Jungmannova 164, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO 75033330, jako správce osobních údajů v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR") zveřejňuje kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého správce ustanovil od 25. května 2018.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČO: 00240079

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lenka Grygarová – pověřená osoba jednáním za pověřence
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 326 653 803

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zejména:
a) poskytuje informace a poradenství správcům a zpracovatelům, i jejich zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů, a to o jejich povinnostech podle GDPR a dalších souvisejících předpisů,
b) monitoruje soulad s nařízením GDPR a dalšími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů,
c) poskytuje poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
d) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů a působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování,
f) subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů v záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle GDPR.

Na pověřence se tedy můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, týkajících se přímo Vašich osobních údajů nebo údajů Vašich dětí, používaných v rámci některé agendy školy, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na správce osobních údajů. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí a předá správci spolu s doporučením, jak je řešit. Případně Vám přímo poskytne základní informace a konzultaci. Odpovědný za vyřízení Vašich podání je však výhradně samotný správce.

Pověřenec je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázán mlčenlivostí (viz. § 45 zák. o zpracování osobních údajů; v legislativním procesu) a dále dle čl. 38 odst. 5 GDPR, tajemstvím nebo důvěrností v souladu s právem Unie.