Aktuálně ze školy

Provoz školy od 1. 3. 2021 - aktualizováno

Aktualizováno:

Informace o ošetřovném naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola potvrzení o uzavření nevyplňuje.

 

V období od 1. 3. do 21. 3. dochází k úplnému zavření školy. 1. a 2. ročník zahájí od pondělí distanční vzdělávání přes MS Teams. Rozvrh platný pro výše uvedené období bude zveřejněn během víkendu
v systému EduPage.

Iva Moualhi 27. 2. 2021

Barevné dny ve Školičkách

Děti ze Školiček se rozhodly, že bílý únor rozzáří dalšími barvami. Jako první si vybraly červenou.

Kde všude se červená barva objevila?

 •         červené oblečení
 •         něco červeného ke svačině
 •         něco červeného si půjčit od babičky nebo od dědy 
 •         co je typicky červené – kresba červenou – týmová práce
 •         jaké věci máme červené ve třídě
 •         na tabuli píšeme červenou
 •         do písanky píšeme červenou pastelkou
 •         červené se nebojíme – paní učitelka nám červenou opravuje chyby a píše známky
 •         Červená karkulka – slovní hry – hádání pohádkové postavy, vyprávění pohádky 
 •         košík pro moji babičku – kresba – co by babičce udělalo radost

Červený den

Červený den_2 Červený den_4 Červený den_5

Modrý den

Modrý den_1 Modrý den_3 Modrý den_6 Modrý den_13

Žlutý den

Modrá je dobrá, ale žlutá je "krutá"...

Žlutý den_2 Žlutý den_4 Žlutý den_7 Žlutý den_10

 Bílý den

 Bílý den_3  Bílý den_4  Bílý den 5 Bílý den 9 

 

 

 

 

Provoz škol od 1. 2.

Provoz škol a školských zařízení v období 1. - 14. 2. 2021 probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Informace k přihláškám na SŠ

Vydávání přihlášek na SŠ v případě, kdy žáci 5. a 9. ročníku v týdnu 1. – 5. 2. BUDOU přítomni ve škole

 1. Přihlášky tiskne škola (2 pro žáky 9. ročníku a 1 – 2 pro žáky 5. ročníku).
 2. Žáci obdrží přihlášky spolu s výpisem z vysvědčení za 1. pololetí.
 3. Zákonný zástupce přihlášky vyplní a žáci (nebo zákonný zástupce) je přinesou ke kontrole výchovné poradkyni Mgr. Haně Jaré do 18. 2. 2021.
 4. V případě vyplňování obou přihlášek musí být pořadí zvolených škol stejné.
 5. Výchovná poradkyně je po kontrole předá k podpisu ředitelce školy. Následně je předá zpět žákům.
 6. Přihlášky je nutné odevzdat do 1. března 2021 řediteli příslušné SŠ (možno odeslat poštou DOPORUČENĚ s časovým předstihem).
 7. Případné dotazy zodpoví Mgr. Hana Jará emailem, popř. v systému EduPage.

Vydávání přihlášek na SŠ v případě, kdy žáci 5. a 9. ročníku v týdnu 1. – 5. 2. NEBUDOU přítomni ve škole

 1. Přihlášky tiskne škola (2 pro žáky 9. ročníku a 1 – 2 pro žáky 5. ročníku).
 2. Žáci obdrží přihlášky spolu s výpisem z vysvědčení za 1. pololetí během 1. únorového týdne v kanceláři školy od 9.00 do 15.00 hodin.
 3. Zákonný zástupce přihlášky vyplní a žáci (nebo zákonný zástupce) je přinesou ke kontrole výchovné poradkyni Mgr. Haně Jaré do 18. 2. 2021.
 4. V případě vyplňování obou přihlášek musí být pořadí zvolených škol stejné.
 5. Výchovná poradkyně je po kontrole předá k podpisu ředitelce školy. Následně informuje zákonné zástupce o termínu vyzvednutí ve škole.
 6. Přihlášky je nutné odevzdat do 1. března 2021 řediteli příslušné SŠ (možno odeslat poštou DOPORUČENĚ s dostatečným časovým předstihem).
 7. Případné dotazy zodpoví Mgr. Hana Jará emailem, popř. v systému EduPage.

Zápisový lístek na SŠ vydá žákům Základní škola Stará Boleslav do 15. 3. 2021.

Školní družina - úhrada za 1. pololetí

Z důvodu uzavření školy a školní družiny v tomto školním roce bude odpovídající část úplaty za vzdělávání (poplatek za ŠD) za 1. pololetí použita jako záloha na platbu za 2. pololetí.

1. a 2. ročník

 •        ŠD uzavřena od 14. 10. do 17. 11. 2020
 •        výše platby na 2. pololetí bude ponížena o 120 Kč na 480 Kč
 •        platba proběhne výhradně převodem na účet
 •        informace k platbě obdržíte na EduPage

3. ročník

 •        ŠD uzavřena od 14. 10. do 17. 11. 2020 a od 4. 1. 2021 dosud
 •        výše platby na 2. pololetí bude ponížena o 240 Kč na 360 Kč
 •        platba proběhne po návratu žáků do školy

Soutěž "Opravdový svět"

soutěž foto_a_vv_OPRAVDOVÝ_SVĚT

Výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

4. 1. 2021 se do školy k výuce vrací pouze žáci 1. a 2. ročníku. Žáci 3. až 9. ročníku budou vzděláváni distančně. Předpokládaná platnost rozvrhu je do 10. 1. 2021. Po jeho ukončení bude následovat rotační výuka (týden B):
1. - 5. ročník, 9. ročník, 6. C, 6. D a 7. ročník - prezenční výuka (ve škole)
6. A a 6. B + 8. ročník - distanční výuka (doma).

29. 12. 2020                                                             Mgr. Iva Moualhi