Aktuálně ze školy

Provoz školní výdejny

Kancelář školní výdejny bude otevřena ve dnech 21. a 22. 5. 2020 od 8:00 do 11:00. Objednávání přes portál www.strava.cz bude možné od středy 20. 5. Prosíme rodiče žáků, kteří zahájí 25. 5. školní docházku, aby objednali dětem obědy.

OSVČ - žádost o ošetřovné za duben

K žádosti o ošetřovné za duben 2020 (OSVČ) stačí přiložit potvrzení o uzavření školského zařízení, které jste přikládali k žádosti za březen. Není nutné potvrzení nové. Informace je ověřená na MPO. Děkujeme za pochopení.

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny čtyři první třídy. Rozdělení žáků do tříd a jména třídních učitelů  zveřejníme v průběhu června na webových stránkách školy.

Přijatým žákům bude písemné rozhodnutí o přijetí vystaveno pouze na žádost zákonného zástupce.

Seznam registračních čísel žáků přijatých do prvního ročníku pro rok 2020/2021 naleznete zde

pdfPřijatí_žáci_2020_2021.pdf

Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole

OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE A JEJÍ PODMÍNKY

Vážení rodiče, milí žáci,

zajisté jste v médiích zaznamenali, že MŠMT zpracovalo ve spolupráci s dalšími odborníky manuál pro obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách.

Nepovinná školní docházka se týká:

1. Žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy

2. Žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Rodičům žáků 9. ročníku již byly pokyny odeslány. Rodiče žáků 1. stupně obdrží pokyny v brzké době. Zkrácený manuál, prosím, pečlivě prostudujte.

Zvýšenou pozornost věnujte pasážím Osoby s rizikovými faktory a Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny, z nichž vyplývá povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (čestné prohlášení i seznámení jsou součástí jednoho tiskopisu). Pokud zákonný zástupce žáka tento tiskopis nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Podepsaný dokument předá žák vyučujícímu při prvním vstupu do školy.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně     (1. - 5. ročník) do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.

Přesné informace o organizaci výuky se budou odvíjet od skutečného zájmu o nepovinnou docházku do školy.

4. 5. 2020                                                                Mgr. Iva Moualhi, ředitelka školy

Hodnocení výsledků vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci,

dne 27. 4. 2020 zveřejnilo MŠMT Vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.

 

Základní kritéria hodnocení (kopírováno z Vyhlášky):

V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Může být žák na vysvědčení hodnocen stupněm „nedostatečný“?

V nezpochybnitelných případech může.

Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla o opravných zkouškách a případném opakování ročníku dle § 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Závažné důsledky by celkové hodnocení „neprospěl“ mělo především pro žáky 9. ročníku, kteří by nezískali stupeň základní vzdělání.

Úplné znění Vyhlášky spolu s jejím výkladem naleznete na odkaze http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020.

Vy, milí žáci, kteří si právě nyní vybíráte své „studijní volno“, zaberte! Snaha se cení.

 

29. 4. 2020                                                                                 Mgr. Iva Moualhi, ředitelka školy

Návrat do lavic

Vážení rodiče,

s netrpělivostí očekáváme manuál MŠMT, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky postupného otevírání základních a středních škol. Manuál by měl být zpracován do konce dubna. Zatím jsou nám známy pouze informace uvedené v odkazu http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi. V současné chvíli je nepovinný návrat do školních lavic k 25. 5. plánován pouze pro žáky 1. stupně. Po zveřejnění přesných podmínek návratu do škol Vás budou kontaktovat třídní učitelé a budou zjišťovat zájem o nepovinnou školní docházku. Následná organizace výuky vyplyne z počtu dětí, které by do školy nastoupily. Vzhledem k událostem posledních hodin si opravdu netroufám tvrdit, že informace, které právě čtete, jsou v tuto chvíli stále aktuální.

S přáním krásných dnů   

24. 4. 2020                                                                           Mgr. Iva Moualhi, ředitelka školy