Aktuálně ze školy

Loučení s deváťáky

DSC 0255-1384-1200-900-90-center-middleKonec dalšího školního roku se přiblížil a s ním i každoroční loučení s deváťáky. Během podvečera zazněly proslovy paní ředitelky, třídních učitelů i samotných žáků. Společně jsme zavzpomínali na školní výlety, vtipné historky a naštěstí téměř zapomenuté průšvihy.  Chvílemi bylo loučení dojemné, slzy střídaly smích. O příjemné zpestření se postarali naši prvňáčci. Pod vedením pana učitele Hradeckého vystoupili se zdařilou divadelní scénkou, v závěru převzali od deváťáků symbolický klíč od naší školy. 


Naši milí deváťáci, nechť do středoškolského života vstoupíte tou správnou nohou a ať se vám daří!

Provoz ŠD 30. 6. 2022

Ve čtvrte 30. 6. bude v provozu pouze ranní družina. Po rozdání vysvědčení po 1. vyučovací hodině odcházejí děti v doprovodu rodičů domů. Připomínáme odhlášení obědů.

Pasování na čtenáře

Ve středu 9. června přišli do naší školy zástupci Knihovny Eduarda Petišky a přivedli s sebou kouzelníka slov. Všichni druháci četli ukázky z knížek. Žákům se čtení podařilo a byli kouzelníkem slov pasováni na čtenáře. Slavnostně jsme slíbili, že budeme mít v úctě slovo, ochraňovat knížky a statečně se bít za všechno dobré, co je v nich napsáno. Kromě pasování jsme ještě dostali medaile a krásnou knížku od Lenky Rožnovské Katka a klokan ze šuplíku. 

Moc děkujeme a slibujeme, že budeme pravidelně číst. 

                                                                                                   Děti ze    II. A, II. B a II. C 

docxČtenáři - básnička (Word)

Provoz školy od 17. 5. 2021

1. Do školy se vrací všichni žáci bez rotace.

2. Obnovují se konzultační hodiny učitelů.

3. Výuka

 • jazykové skupiny dle současného rozdělení
 • obnovení výuky PVP
 • výuka TV venku bez roušek
 • rozvrh bude publikován v neděli 16. 5.

4. Provoz školní družiny

 • v budovách Školiček a Jelena 6.15 - 15.30
 • platba za 2. pololetí 3. ročník 240 Kč, úhrada proběhne převodem, podrobnosti budou upřesněny

5. Testování

 • 1. i 2. stupeň jedenkrát týdně
 • testovacím dnem zůstává pondělí (popř. první den přítomnosti žáka ve škole)
 • místem testování jsou kmenové třídy, 9. A se testuje v tělocvičně
 • školní budovy pro nedružinové žáky se otevírají v 7.15 (v netestovací dny v 7.30)

6. Stravování

 • přihlášení obědů
 • běžný provoz

7. Provoz šaten, odkládání věcí u tříd (na hlavní budově) beze změn.

 

 

Provoz školy od 3. 5. 2021

ORGANIZACE ROTAČNÍ VÝUKY OD 3. 5. 2021

TÝDEN B (3. – 7. 5.)

1. stupeň

I. B, I. D, II. A, II. C, III. A, IV. A, V. C, V. D

2. stupeň

VI. A, VI. B, VI. C, VI. D, VIII. A, VIII. B, VIII. C, VIII. D

 

TÝDEN A (10. – 14. 5.)

1. stupeň

I. A, I. C, II. B, III. B, III. C, IV. B, IV. C, V. A, V. B

2. stupeň

VII. A, VII. B, VII. C, VII. D, IX. A, IX. B, IX. C

 •   aktuální rozvrh bude zveřejněn vždy v neděli
 •   podmínkou prezenční výuky je povinné antigenní testování
 •   pokud se žák nachází v ochranné lhůtě 90 dnů po prvním pozitivním PCR testu, dodá v pondělí potvrzení této skutečnosti a nebude testován
 •   žáci, kteří do školy k prezenční rotační výuce nenastoupí, si zajistí od vyučujících podklady k samostudiu; zákonní zástupci tyto žáky omluví v systému EduPage
 •   1. stupeň – testování jedenkrát týdně; pondělí, popř. první den prezenční docházky
 •   2. stupeň – testování dvakrát týdně; pondělí, popř. první den prezenční docházky, a čtvrtek
 •   žáci 2. stupně budou testováni v tělocvičně školy vyučujícími 1. vyučovací hodiny od 7.15
 •   vstup do tělocvičny bez přezouvání
 •   žádáme o příchod žáků v testovací dny nejpozději v 7.30, popř. ihned po příjezdu autobusu
 •   potvrzení o negativním výsledku antigenního testu pro účely amatérského sportu apod. škola žákům nevydává; řeší se čestným prohlášením testovaného (zákonného zástupce)
 •   povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, respirátory povinné pro žáky nejsou
 •   je umožněna výuka tělesné výchovy bez roušek ve venkovních prostorách; homogenita skupin zůstává
 •   zpěv je stále zakázán
 •   nezapomeňte objednat obědy

Den Země - projektový den na téma VODA(22. 4. a 26. 4.) - aktualizováno

4 Malování_Labe_1Zadání pro týmovou práci na projektový den - Den Země

- třídy 2. stupně:

pdfDen_Země_-_scénář.pdf

pdfAlfabox.pdf

pdfVoda_-_text.pdf

 

 

 

 

 

1. B

1. C

 

1. D

 

 2. A

docxODKAZY.docx

 2. B

2.B Pijeme stejnou vodu jako dinosauři

 

 

 

 

 

2. C

 3. B

3. C

4. A

4. B

 

4. C

 pdfPL_VODA.pdf

pdfPL_VODA_2.pdf

docxPOKUSY_II.docx

docxPOKUSY_I_-_tabulka.docx

docxPROJEKT_VODA_-_odkazy.docx

  

  

5. C

 

 6. A

 pptx6.A_1.tým.pptx

docx6.A_2.tým.docx

docx6.A_4.tým.docx

docx6.A_5.tým.docx

6. B

docx6.B_tým1.docx

docx6.B_tým2.docx

docx6.B_tým3.docx

docx6.B_tým4.docx

6. C

odp6._C_-_3._tým.odp

6. D

 docxDen_země_voda_6.D__3_míst.docx

docxDen_země_voda_6.D__3_míst__kopie.docx

docxKopáči.docx

odpProjekt._Den_22_4_Voda.odp

pptxvoda.pptx

odtVODA_-_HLAVNÍ_PROJEKT.odt

docxvoda_referát.docx